Giá bán The Matrix One được công bố trong đợt mở bán đầu tiên

Giá bán The Matrix One được công bố trong đợt mở bán đầu tiên

Giá bán The Matrix One được công bố trong đợt mở bán đầu tiên